Wycofajcie szczepionki mające związek z aborcją!

Piszemy do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, aby wycofał szczepionki mające związek z aborcją, zaprzestał ich nabywania, promocji i przymuszania do ich przyjęcia.

LICZBA PODPISÓW: 12202

Piszemy do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, aby wycofał szczepionki mające związek z aborcją, zaprzestał ich nabywania, promocji i przymuszania do ich przyjęcia.

Wszystkie szczepionki na Covid-19 korzystają z owoców zbrodni, jaką jest aborcja. Były opracowywane, testowane i/lub produkowane przy użyciu linii komórkowych z komórek pobranych z zabijanych dzieci. Taka aborcja nigdy nie jest przypadkowa – aby pobrane komórki spełniały rygorystyczne wymogi laboratoryjne, należy ją przeprowadzić w sposób ściśle kontrolowany, przy współpracy pomiędzy rodzicami dziecka, aborterem a naukowcem pobierającym tkankę. Perspektywa wykorzystania tkanek do eksperymentów medycznych może stanowić dodatkową motywację wzmacniającą decyzję o przerwaniu ciąży.

Istnieją poważne podstawy, aby twierdzić, że pobrania tkanek wykonywane są zaraz po usunięciu dziecka z macicy matki, w chwili, gdy dziecko wciąż jest żywe. Pobranie tkanki od dziecka już po jego śmierci nie gwarantuje dobrej jakości, świeżego i zdatnego do użycia materiału. Takie potraktowanie nienarodzonego dziecka jest czystym bestialstwem.

Tymczasem polski rząd z Ministerstwem Zdrowia na czele prowadzi szeroko zakrojoną akcję przymuszania do przyjęcia preparatów, które powstały w oparciu o linie komórkowe z aborcji. Wielu polskich obywateli – ludzi sumienia – nie chce w żaden sposób żyrować zbrodni poprzez korzystanie z jej owoców. Sprzeciwia się także wydawaniu publicznych pieniędzy na zakup i akcje marketingową preparatów mających jakikolwiek związek z zabijaniem nienarodzonych.

Obserwując rosnącą liczbę powikłań poszczepiennych, w tym wiele zgonów, możemy konstatować, że próba budowania szczęśliwego świata w oparciu o zbrodnię – jest skazana na porażkę.

TREŚĆ PETYCJI

Panie Ministrze!

Z najwyższym niepokojem obserwujemy nasilającą się akcję przymuszania i szantażu, aby zaszczepić na Covid-19 jak najwięcej Polaków. Wielu z tych, którzy już się zaszczepili, zrobiło to pod faktycznym przymusem, choć nieustannie słyszymy o rzekomej dobrowolności szczepień.

Wszystkie preparaty zakupione przez polski rząd w celu przeprowadzenia akcji szczepień są skażone aborcją. Korzystają z linii komórkowych, które powstały z tkanek pobranych z dzieci w trakcie procedury przerwania ciąży. Aby z sukcesem wyprowadzić jedną linię komórkową trzeba było zabić co najmniej kilkadziesięcioro, a czasem nawet kilkaset bezbronnych dzieci. Wiele wskazuje na to, że do pobrań tkanek mogło dochodzić, gdy dziecko było wciąż żywe, nie podawano mu też żadnego znieczulenia, aby nie obniżyć jakości tkanek. W ten sposób wycinano dziecku np. nerkę (linia komórkowa HEK-293) lub fragment siatkówki oka (linia PER.C6). Trudno wyobrazić sobie większe bestialstwo!

Szczepionki na Covid firm Pfizer i Moderna są oparte na technologii mRNA, która była opracowywana i testowana na liniach komórkowych z aborcji, preparaty firm Astra Zeneca i Johnson&Johnson – są na tych liniach produkowane bezpośrednio. Oznacza to, że wszystkie dostępne w Polsce preparaty korzystają z owoców ludobójstwa.

Jako ludzie sumienia nie chcemy mieć nic wspólnego z produktami, które czerpią ze zbrodni, jaką jest celowe zabicie całkowicie bezbronnego dziecka!

Dlatego żądamy:

  • wycofania z użycia wszystkich szczepionek mających jakikolwiek – nawet odległy – związek z aborcją,
  • zaprzestania wydawania pieniędzy podatnika na zakup nieetycznych preparatów,
  • natychmiastowego zakończenia kampanii reklamowej szczepień na Covid-19 finansowanej z pieniędzy polskich podatników – także tych, którzy wyrażają jednoznaczny sprzeciw moralny wobec aborcji,
  • gwarancji, że nie zostaną wprowadzone żadne przepisy, które zobowiązywałyby kogokolwiek do zaszczepienia się preparatami mającymi związek z aborcją. Także gwarancji, że osoby odmawiające zaszczepienia się ze względu na sprzeciw sumienia – nie będą w żaden sposób dyskryminowane w jakimkolwiek obszarze życia.

Przypominamy jednocześnie, że szczepionki z definicji nie są środkami służącymi do ratowania życia, a jedynie środkami profilaktycznymi. Do ratowania życia osób chorych należy stosować odpowiednie leki. Rząd ma obowiązek umożliwić prowadzenie badań nad takimi lekami i jak najszybciej udostępnić je do stosowania lekarzom i pacjentom.

Z poważaniem,

…………………………………….

LICZBA PODPISÓW: 12202

Wyślij petycję Ministra Zdrowia – zostanie ona dostarczona na odpowiednią skrzynkę mailową.

Wycofajcie szczepionki skażone aborcją

Powiesz o tej petycji innym? Udostępnij dalej!

   

Możesz też pobrać kartę podpisów, wydrukować ją, zebrać podpisy i następnie odesłać na adres widoczny na karcie. Gwarantujemy, że wszystkie podpisane petycje trafią do Ministerstwa Zdrowia.

Podpisz i podaj dalej!

JEŚLI UWAŻASZ, ŻE TREŚCI NA TEJ STRONIE SĄ DOBRE I SŁUSZNE, PROSIMY – POMÓŻ TO KONTYNUOWAĆ!

Wpisz 20, 30, 50 zł lub dowolną inną kwotę w poniższe okienko i wesprzyj projekt darowizną.
(zostaniesz przekierowany na stronę Tpay – operatora płatności)




Możesz przekazać darowiznę także kartą: